3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Soma Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Cihan Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.

Soma Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Cihan Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeni ile basın açıklaması yayınladı.
Yavuz açıklamasında ‘3 Aralık, dünyada ve ülkemizde engellerin sorunlarının ve uzun yıllardan beri sürmekte olan hak mücadelesinin görünür kılınmasını sağlayan bir gündür.
Engelli sorunları, engelli bireylerin insan haklarının korunması ve bu bağlamda engelli kişilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile birebir ilişkilidir. Uzun yıllar engelliye hizmet eden ve halen yönetici olarak aktif rol aldığım Soma Spastik Çocuklar Derneği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, engelliler açısından nihai amacın, engelli kişilerin kamusal yaşamın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmeleri için sağlık, eğitim, ,stihdam ve bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişimlerin sağlanması ve kalıcı kılınması için gerekli olan tüm koşulların oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.
Engellilerin sorunlarının, ayrımcı düzenleme ve uygulamalardan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan ayrımcılık, daha çok engelli kişilerin özel durumlarının kamusal düzenleme ve uygulamalarda hesaba katılmamasından kaynaklanan bir ayrımcılıktır. Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan hayatın her alanında karşı karşıya kaldığımız bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır.
Türkiye’nin, Engellilerin İnsan Haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilk imzalayıcılarından birisi olması önemli bir adımdır. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini imzalamak önemli bir yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Bu yükümlülük, engellilere karşı ayrımcılığın önlenmesinde etkili bir mücadelede bulunulacağına ve engellilerin insan hak ve özgürlüklerinin korunacağına ilişkin sözleşmenin yaşama geçirilmesidir. Bunun gereği olarak bir an önce sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için hukuki, idari ve uygulama düzeyinde bir eylem programının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Tüm bu desteklere rağmen yıllardır biriken engelli bireylerin ve ailelerinin ortak sorunları olan; eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal yaşam konularında hala eksikler olduğu görülmektedir. Bu nedenle, engelli sorunları mümkün olduğunca gündemde tutularak, bu konudaki toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü engellilik, sadece sağlık meselesi olmayıp, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik yünleri de bulunan çok boyutlu bir konudur. Bu nedenle sorunların çözümünde toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen roller üstlenilmeli, eller vicdanlara gitmeli, o vicdanlar sorumluluk almalıdır. Ancak bunlardan sonra engellerin aşılacağına inanıyoruz.
ngelli vatandaşlara sahip çıkma çağdaş bir toplum olmanın gerekliliğidir. Engelli bireylerin sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanmaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Engelliler ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak, geleceğe umut ve güvenle bakabilmelerini sağlayacak şartların oluşturulması devletin ve toplumun öncelikli görevi olduğunu düşünüyoruz.
Tabi bir de herşeyi devletten beklememek gerek. Engelli olmak bir seçim değil, Engelli olmak bir insanlık hali, O nedenle; toplum olarak bizde belki görmeyenlerin yerine görerek, kalpten duyarak, daha emin adımlar atarak, zihnimizi yorarak, bizim ve çevremizdekilerin yaralarını sararak, birazcık sağduyu ve duyarlılıkla Engelsiz Soma Engelsiz Türkiye’ye doğru yol alabiliriz.
Bizler seçilmişler olarak siyasi sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Engelli camiası bizlerden çok şey beklemektedir. Engellilerin haklarının savunulması, korunması ve iyileştirme için var gücümüzde mücadele temeliyiz.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve fedakar ailelerine mutlu bir gelecek dileğiyle, selam ve saygılarımı sunarım’dedi.

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.