YILDA 13.42 MİLYON TON KÖMÜR SATILDI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 22,68 milyon ton satılabilir kömür üretimi yapıldığını ve 13,42 milyon ton kömür satışı gerçekleştirildiğini belirterek, “2004 yılında 1 milyon ton seviyesinde olan yeraltı işletmeciliği ile üretilen tüvenan kömür miktarı her yıl artırılarak 13 milyon ton düzeyine çıktı.” dedi.

TKİ’nin 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda görüşüldü. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 2003’ten bu yana 17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere kömür temin edilmesi kapsamında, yılda yaklaşık 2 milyon haneye toplam 30 milyon ton kömür dağıtıldığını aktardı.
Denetim dönemlerinde kurumun 2017’de 172,9 milyon lira zarar ettiğini ancak 2018’de 198,8 milyon lira kar ettiğini anımsatan Erdoğan, “2019’da dönem karımız 100,96 milyon lira, 2020 sonunda ise tahmini 34,7 milyon lira kar beklentimiz var.
Ayrıca, sahip olduğu kömür rezervleriyle enerji sektöründe ağırlıklı bir yeri olan kömürün yaklaşık yüzde 65’ini termik santrallere veren kurumda, artan enerji talebi ve arz güvenliği konusunda özel sektör yatırımlarına sahaları açmakta, santral kurma şartlı ihaleler düzenlemektedir.” diye konuştu.
Erdoğan, proje çalışmaları tamamlanıp ticari işletmeye alınan ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. “Manisa Soma ve Deniş bölgesinde bulunan 153 milyon ton kömür rezervli sahada 510 megavatlık termik santral kurulumu 2019’da ocak ayında tamamlanarak ticari amaçla elektrik üretimine başladı. Yılda asgari 2,5 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşiyor.”
Kömür arama faaliyetleri
Erdoğan, 2004’te başlatılan Türkiye Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi kapsamında 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit kömür kaynağının toplamda 19,32 milyar tona ulaştığını aktardı.
Kömür Etüt ve Arama faaliyetleri kapsamında, 2018’de 8 bin 321 metre ve 2019’da 15 bin 937 metre sondaj yapıldığını anlatan Erdoğan, 2020 sonu itibarıyla TKİ’nin 9 bin 479 metre sondaj gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bitümlü şeyl sahaları projesi
Erdoğan, 5 adet bitümlü şeyl sahasında Türkiye Petrolleri (TP) ile ortak, şeyl petrolü, sentetik gaz ve bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurularak elektrik üretiminin hedeflendiğini söyledi.Bu hedef doğrultusunda 17 adet sondaj yapıldığı bilgisini veren Erdoğan,
“Tüm sondaj karotlarının yarılama, fotoğraflama, karot tanımlama, kırma ve numune hazırlama işlemleri 2019’un kasım ayında sonlandırıldı. Çalışmalar ön fizibilite aşaması ile devam ediyor.
Ön fizibilite çalışmalarına sahada yapılacak jeofizik, jeoteknik ve hidrojeolojik çalışmalarla devam edilecek.” ifadelerini kullandı.Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TKİ’nin 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir