Maden işçileri Haklarını alacak

Soma’da 5 yıl önce cep telefonlarına gelen mesajla işten çıkarılan Maden işçilerin kıdem tazminatları 2020 yılının ilk iki ayında faizli ile birlikte ödenecek.

AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Ak Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Mali Sekreteri Zekeriya Aydın, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır imzalı gönderilen basın açıklamasında şu sözlere yer verildi;
Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan elim kaza, özelde Soma’da genelde de ülkemiz genelinde toplumda derin yaralar açmış, büyük acılara ve üzüntülere sebep olmuştur.
Kaza sonrasında devletimiz yaraların sarılması için bütün kurumlarını seferber etmiş, bunun yanı sıra hayırseverler ve Sivil Toplum Kuruluşları da yaraların sarılmasına ve acıların dindirilmesine yardımcı olmaya çalışmışlardır.
Elim kaza sonrasında devletimizin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün gayretleri ile madenlerin açık kalması sağlanmış, bir yandan da yeni maden sahalarının üretime açılması hususunda üç ihale yapılmış ve toplam 400 milyon tonluk maden sahası üretime açılmıştır.
31 Ekim 2019 tarihinde de Işıklar bölgesindeki 53 milyon tonluk bir sahada ihale edilerek üretme açılacaktır. Geride kalan beş buçuk yılda maden ocaklarının kapanmaması üretimin ve istihdamın devam etmesi için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 katrilyon TL’ye yakın ödeme yapılmış, 3 bine yakın işçinin maaşları Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmiştir.
Bu süreçte 3 bin işçimizin kıdem tazminatlarının bir kısmının yasal düzenleme yapılarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ödenmesi sağlanmıştır. Ancak maden işletmecisinin açtığı davalar sebebi ile ödemeler durdurulmak zorunda kalınmıştır.
Geriye kalan işçi alacakları için Ak Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı, AK Parti Teşkilatı ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi yöneticileri tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Bakanlığı Nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Ömer Bayrak ve Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönemiz ile defalarca toplantılar yapılmıştır.
Son olarak 23 Ekim 2019 Çarşamba günü AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile bir araya gelerek konuyu müzakere etmişlerdir.
24 Ekim 2019 Perşembe günü ise AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Genel Merkez yöneticileri Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve Soma’dan gelen işçi temsilcileri Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Şeref Kalaycı ile bir araya gelerek tekrar görüşmüşlerdir.


Eynez işçilerinin alacakları
2020’de Faizi ile ödenecek

Gelinen noktada üzerinde mutabık kalınan karar gereğince;
Kıdem tazminatı alacağı olan işçilerimizin Eynez ocağından kalan alacakları Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından toplanacak dilekçelerden sonra Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanmak sureti ile 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında faizi ile birlikte tek seferde ödenecektir.
İşçilerimizin Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarındaki çalışmalarından doğan kıdem tazminatı alacakları için de önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme alınacak olan torba yasaya hüküm koyulmak sureti ile ödeme yapılması sağlanacaktır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası işbirliği ile işçilerimizin hakkı olan kıdem tazminatı alacaklarının tamamı ödenmiş olacaktır.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada işçilerimizin yanında olacağımızı, daha çok üretim, daha çok istihdam ve maksimum işçi sağlığı ve iş güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir